logo
  • Произвеждаме всички видове бетон, изделия от бетон и циментови замазки
  • Конкурентна цена на бетон, циментови замазки и строителни материали
  • Бетона и циментовите замазки са с високо качество
  • Продукцията ни е сертифицирана
  • Работим без почивен ден

Бетон

Всички марки бетонови разтвори и изделия, които произвеждаме, са сертифицирани, съгласно Наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

Качеството на произвежданите бетонови разтвори се контролира от Независима акредитирана строителна лаборатория - ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ - гр. Стара Загора Разрешение № РОССП 12/27.12.2007.

Фирмата издава декларация за съответствие на бетоните на база протоколите от изпитванията.

По желание на клиента ние можем да осигурим вземане на проби на строителния обект от обслуващата ни лаборатория.

Kласификация на бетона

Доставката можем да осъществим със собствени автобетоновози.

БЕТОН КОНСИСТЕНЦИЯ МЯРКА ЦЕНА
БЕЗ ДДС
ЦЕНА
с ДДС
S1 S2 S3 куб.метра
БЕТОН клас B 7.5 (C6/8) Х Х   куб.метра 67.50 81.00
БЕТОН клас B 10 (C8/10) Х Х   куб.метра 70.50 84.00
БЕТОН клас B 12.5 (C10/12) Х Х   куб.метра 73.50 88.20
БЕТОН клас B 15 (C12/15) Х Х   куб.метра 76.50 91.80
БЕТОН клас B 15 БП (C12/15)     Х куб.метра 81.50 97.80
БЕТОН клас B 20 (C16/20) Х Х   куб.метра 83.50 100.20
БЕТОН клас B 20 БП (C16/20)     Х куб.метра 85.50 102.60
БЕТОН клас B 25 (C20/25) Х Х   куб.метра 89.50 107.40
БЕТОН клас B 25 БП (C20/25)     Х куб.метра 91.50 109.80
БЕТОН клас B 30 (C25/30) Х Х   куб.метра 93.50 112.20
БЕТОН клас B 30 БП (C25/30)     Х куб.метра 95.50 114.60
БЕТОН клас B 35 (C28/35) Х Х   куб.метра 97.50 117.00
БЕТОН клас B 35 БП (C28/35)     Х куб.метра 99.50 119.40
БЕТОН клас B 40 (C32/40) Х Х   куб.метра 101.50 121.80

 * Консистенция S1-слягане от 10-40mm, S2-слягане от 50-90mm,S 3-слягане 100-150mm